neşe hoca

Unvanı, Adı Soyadı: Prof. Dr. Neşe Özden

Görev Yeri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü

Uzmanlık Alanı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Çalışma Alanları: Türk Hükümetleri ve Türk Dış Politikası, Türk-İngiliz İlişkileri (XX. Yüzyıl), Balkan ve Baltık Tarihi (XX. Yüzyıl), Tito Yugoslavyası, Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Türk ve Dünya Liderleri, Postmodernizm-Küreselleşme