irfan hoca

Unvanı, Adı Soyadı: Prof. Dr. İrfan Albayrak

Görev Yeri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Sümeroloji Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı: Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri

Çalışma Alanları: Çivi Yazılı Belgeler, Kültepe Tabletleri, Akadca, Sümerce