hüsewyin mevsim

Unvanı, Adı Soyadı: Prof. Dr. Hüseyin Mevsim

Görev Yeri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi BatıDilleri ve Edebiyatları Bölümü, Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı:

Çalışma Alanları: