Ankara Üniversitesi, Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAMMER)’nin 7 Mayıs’taki 4.kuruluş
yıldönümü vesilesiyle, 5 Mayıs tarihinde, Merkez Müdürü Prof.Dr.Neşe
Özden, Müdürü Yardımcısı Prof.Dr.Erdoğan Uygur, Yönetim Kurulu üyeleri
Prof.Dr.Naciye Güngörmüş ve Prof.Dr.İbrahim Tekdemir ve Arş.Gör.Lemi
Atalay, KAMMER Yönetimi adına; A.Ü.Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve
merkezin bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Abdülkadir Gürer’e
bir teşekkür ziyaretinde bulunmuşlardır. KAMMER, 7 Mayıs 2013 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği ile kurulmuş olup, Nisan 2015
tarihinden itibaren Şevket Aziz Kansu binasında 118 nolu ofiste,
etkinliklerini planlamaya ve üniversitenin diğer birimleriyle
etkileşim içinde bulunmaya devam etmektedir. Geride bıraktığı üç yıl
içinde, toplam yirmibeş toplantı gerçekleştirmek suretiyle ve dokuz
akademisyenden oluşan, uyumlu ve etkin Yönetim Kurulu kadrosuyla,
düzenli bir şekilde faaliyetlerini hayata geçirmeyi başarmıştır. Genel
olarak faaliyet amacı, medeniyet ve dünya barışı çalışmaları ile
ilgili karşılaştırmalı bilimsel incelemeler yapmak, medeniyetleri ve
dünya barışını oluşturmada sosyal/beşeri bilimlerin, temel bilim/fen
bilimlerinin farklı rolleri ve önemlerinden hareketle konuyla ilgili
disiplinlerarası çalışmaları özendirmek olan KAMMER Merkezi, 2017 yılı
içinde lisansüstü program açabilmek hedefini de taşımaktadır.