WEB SAYFAMIZAxkammer katalog icin foto 26 ocak 2016 062

Merkezimiz; hem uluslarararası hem de multidisipliner bir yaklaşımla “medeniyet ve barış çalışmaları” ile ilgili bilimsel araştırmalar ve karşılaştırmalı incelemeler yapmak; dünya barışına katkı sağlamak için öneriler ve çözümler üretmek, toplumların birbirlerini anlamalarına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak; dünya medeniyetleri ve barışı konularında projeler yapmak, bu konularda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteği vermek, uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, ilgili yönetmeliğin 7 Mayıs 2013 tarihli resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur.