Göç Paneli AfişGöç-1

 

A.Ü.Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları (KAMMER) Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Mayıs 2015 organizasyonu, “Hukuk, İdare ve Sağlık Açısından Göç Problemleri” konulu bir panel olarak gerçekleşmiştir.  A.Ü.Hukuk Fakültesi, Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu’nda 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 14.30-16.30 arasında düzenlenen ve 4 panelistin katıldığı organizasyonun açış konuşmasını yapan KAMMER Müdürü Prof.Dr.Neşe Özden, 7 Mayıs 2013 tarihinde ilgili yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte resmen oluşturulan KAMMER’in 2.kuruluş yılına işaret ederek, Merkezin Yönetim Kurulu’nun kısa zamanda büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını ve toplantılarını düzenli olarak sürdürdüğüne, KAMMER tarafından hem uluslarararası hem de disiplinlerarası bir yaklaşımla “medeniyet ve barış çalışmaları” ile ilgili bilimsel araştırmalar ve karşılaştırmalı incelemeler yapıldığına ve Atatürk zamanındaki gibi yüksek bir “medeniyet” ve “dünya barışı” algısının geliştirilmesi için bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandığına dikkat çekmiştir. Panel yöneticisi Prof.Dr.Veysel Başpınar’ın panelin içeriğine ve önemine dair bilgilendirici konuşmasının ardından, panelistler; Av.İsmail Yeşil (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı—AFAD, Birinci Hukuk Müşaviri) “İç Hukuk Açısından Kitlesel Göç ve Türkiye’deki Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Sağlanan Hizmetler”, Prof.Dr.Hilmi Özden (Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi) “Eskişehirdeki Telaferli/Irak Göçmenlerinin Sağlık Problemleri ve Çözümler”, Dr.Larry White (TOBB Üniversitesi, Hukuk Fakültesi) “Sovereignty in the Air: National Airspace and Flight Information Regions As Applied to Aegean Sea”, Daire Başkanı Mehtap İyice (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Uluslararası Koruma Daire Başkanlığı) Türkiye’deki Yeni Göç Yönetimi”  başlıklı sunumlarıyla, göç problemlerine, uluslararası geçici koruma statülerinde yer alan “mülteci, şartlı mülteci, sığınmacı, ikincil koruma”nın dünyadaki uygulamalarına, Türkiye açısından etki ve sonuçlarına ayrıntılarıyla değinmiş ve günümüze dair somut önerilerde bulunmuşlardır.