Ankara Üniversitesi’nin iki merkezinin –Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi-KAMMER ve Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi-GAMER’in— işbirliği sonucunda düzenlenen ”GAGAUZLAR:Dünden Bugüne Paneli”, 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14.00-16.00 arasında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu’nda gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasını yapan Ankara Üniversitesi KAMMER Müdürü Prof.Dr.Neşe Özden öncelikle, Türk tarihinin yüzyıllara sığmayan kültürel birikimini ve sahip olduğu çok boyutlu etkileşimini ele alan bu panele katılan iki Gagauz akademisyene teşekkürlerini ifade ederek, hem bölgesel ilişkiler hem de Türk kültürü ve medeniyeti incelemelerinde Gagauz varlığının önemine dikkat çekti. Panel yöneticisi olan, GAMER Müdürü Doç.Dr.Hatice Oruç ise iki Merkezin ortak çalışmasından duyduğu memnuniyete ve derin bir bilgi birikimi olan iki Gagauz akademisyenin Moldova’da ve Ukrayna’da yaşayan Gagauz Türkleri’nin dünya çapında etkin bir biçimde tanınması ve tanıtılmasındaki büyük katkılarına işaret etti.

Panelistler; Moldova İlimler Akademisi, Gagauzoloji Bölümü Başkanı olan ve bir süredir  Hitit Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde de dersler veren Doç. Dr. Liubovi Çimpoeş “Gagauz Yeri: Dünden Bugüne” ve Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi, Türkoloji Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Tudora Arnaut ise “Ukrayna Gagauzları” başlıklı sunumlarıyla, büyük bir akademisyen ve öğrenci izleyici kitlesine, geçmişten günümüze Gagauzların yaşam tarzlarına, kültürel değerlerine ve farklı coğrafyalarda karşılaştıkları sorunlarına ışık tutacak nitelikteki bilgi, deneyim ve önerilerini aktardılar. Bu panel etkinliğinde, Gagauz akademisyenlerin sunduğu, içerikli ve görsel açıdan da zengin bir paylaşımı içinde barındıran bildirilerin büyük beğeni toplaması ve ayrıca birçok bilimsel alandan ve meslekten araştırmacı ve öğrencinin panelistlere yönelttiği soruların yoğunluğu, Gagauz tarihinin layık olduğu ilgiyi bir kez daha görmesi açısından da memnuniyet vericiydi.