Avrasya Panel Poster 14 15 16

 

Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi “KAMMER”in, 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 11.00-12.30 arasında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda organize ettiği ”DÜNYADAKİ YENİ GÜÇ DENGESİNİN OLUŞUMU VE AVRASYA PANELİ”nin açılış konuşmasını yapan KAMMER Müdürü Prof.Dr.Neşe Özden, Avrasya’nın uluslararası tarihteki önemine değinerek, tarihsel olarak Osmanlı Devleti’nin sıradışı bir emperyal paylaşımla karşı karşıya kaldığı düşünüldüğünde, bu kapsamda 1878 Berlin Antlaşması’ndan itibaren “yönetim devri” ya da “özyönetimi çağrıştıran muhtelif özerklik” taleplerinin aslında Türklerden – yumuşak bir geçişle— büyük Avrasya topraklarının alınmasına uzanan bir süreçle sonuçlandığına dikkat çekti. Panel yöneticisi olan, KAMMER Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr.Naciye Güngörmüş ise Yeni Dünya Düzeninde Avrasya’nın konumunun tartışıldığı bu panelde, Türkmenlerin siyasi ve sosyal durumundan, Rusya, Çin ve Türkiye’nin politikalarına kadar birçok faktörün ele alınacağını belirtti.  Panelistler; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erel Tellal “Yeni Dünya Düzeninde Avrasya”, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç “Avrasya Oluşumu Türkiye İçin Hangi Pencereleri Açmaktadır?”, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Danışmanı Habib Hürmüzlü ”Irak Türkmenlerinin Tarihteki ve Gelecekteki Rolü”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr.Selçuk Çolakoğlu ise “Değişen Avrasya Jeopolitiğinde Çin’in Rolü” başlıklı sunumlarıyla, büyük bir akademisyen ve öğrenci izleyici kitlesine, günümüz problemlerine de ışık tutacak nitelikteki bilgi ve öngörülerini aktardılar. Mustafa Kemal Atatürk’ün disiplinlerarası etkileşim yaklaşımını yaşatmayı amaçlayan bu KAMMER etkinliğinde de, her alandan ve meslekten izleyicilerin bulunması ve panelistlere yöneltilen soruların yoğunluğu memnuniyet vericiydi.