ibrahim hoca

Unvanı, Adı Soyadı : Prof. Dr. İbrahim Maraş

Görev Yeri : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Uzmanlık Alanı: İslam Felsefesi – Türk Düşünce Tarihi (Felsefe ve Din Bilimleri)

Çalışma Alanları: Klasik Dönem İslam Felsefesi, Türk Düşüncesi (Osmanlı-Çağdaş), Türk Dünyası Yenileşme Hareketleri, Avrupa ve Rusya’da Oryantalizm