ahmet hoca

Unvanı, Adı Soyadı: Prof. Dr. Ahmet Acıduman

Görev Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı: Tıp Tarihi ve Etik

Çalışma Alanları: Ortaçağ İslam Coğrafyasında Tıp, Batı Ortaçağında Tıp, Osmanlı Tıbbı, Erken Dönem Türk Tıbbı