geohistoric information afis aralık-2013

Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Merkezi (KAMMER), Aralık 2013 etkinliğini, 27 Aralık 2013 Cuma günü 13.00-15.30 saatleri arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda gerçekleştirdi. Yoğun bir ilgiyle izlenen panelde, KAMMER –yine disiplinlerarası bir yaklaşımla— bu kez de tarihçi, coğrafyacı, bilişimci ve mühendisleri biraraya getirdi.

Panelin açılış konuşmasında KAMMER Müdürü Prof.Dr.Neşe ÖZDEN, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dünya barışına verdiği büyük öneme, disiplinlerarası bilimsel bilginin medeniyete olan katkısına işaret etti. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Hizmetleri ve Yayınevi Koordinatörü ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Doğan ATILGAN ise bilgi ve bilgi yönetiminin önemine dikkat çekerek, bu kapsamda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin bilim dünyasındaki tarihi ve güncel konumuna değindi. Açılışta ayrıca, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü lisans öğrencilerinden Erdem Aktogan, Bora Bakrıyanık, Ezgi Tecimer, Ümra Bostan, Merve Soğurtin, Esma Aslan ve Ayhan Efe tarafından, Türkçe ve İngilizce olarak, “Atatürk, Türk Tarihi ve Dünya Medeniyetleri” konulu slayt gösterimi sunuldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR’in moderatörlüğünü yaptığı, “Disiplinlerarası Yaklaşımla COĞRAFYA-MERKEZLİ TARİH BİLİŞİMİ: Dünyada ve Dünyayla Barış (With Interdisciplinary Approach GEO-HISTORIC INFORMATION: Making Peace In and With the World)” konulu panelde, Avusturya Klagenfurt Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Alptekin ERKOLLAR tarafından “Bilgi ve Bilişim Alanının Avrupa Birliği (AB) ve Dünyadaki Durumu”, Ankara Üniversitesi, Enformatik Bölümü’den Doç.Dr.Yasemin Gülbahar GÜVEN tarafından “Bilgi Teknolojileri ve Eğitim Bilişimi”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden Doç.Dr.Ayşe Gül AKALIN-ORBAY tarafından “Tarihi Coğrafya, Arkeoloji, Kazı, Yüzey Araştırması”, Kadir Has Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.Birgit OBERER tarafından “Geographic Information Systems and Science”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Yrd.Doç.Dr.Ahmet ERTEK tarafından “İnsanlık Tarihinde Haritaların Rolü” başlıklı bildiriler sunuldu.

geo historic toplu resim GEOHISTORIC INFORMATION 27 ARALIK 2013 CUMA 014 GEOHISTORIC INFORMATION 27 ARALIK 2013 CUMA 025 GEOHISTORIC INFORMATION 27 ARALIK 2013 CUMA 027 GEOHISTORIC INFORMATION 27 ARALIK 2013 CUMA 031 GEOHISTORIC INFORMATION 27 ARALIK 2013 CUMA 037