10 mart 2015 PANELI =kammer-1 10 mart 2015 paneli KAMMER-2 10 mart 2015 paneli KAMMER-3

Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Merkezi (KAMMER), 10 Mart 2015 Salı günü saat 11.00-12.30 arasında, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda,ATATÜRK, DIŞ DÜNYA VE DİPLOMASİ PANELİ düzenlemiştir. Açış konuşmasını KAMMER Müdürü Prof.Dr.Neşe Özden yapmış ve KAMMER’in disiplinlerarası faaliyetlerinin bir başka örneği olan bu panelin, geçmişten günümüze değerlendirmelerle dış politika ile diplomasiyi biraraya getirdiğine; ve ayrıca, Atatürk dönemi dış politikasının dünya çapındaki olumlu yansımalarına dikkat çekmiştir. KAMMER Yönetim Kurulu üyesi ve Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Veysel Başpınar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Büyükelçi (E.) Dr.BİLAL N. ŞİMŞİR “Atatürk’ün Barışçı Dış Politikası ve Dönemindeki Yabancı Devlet Başkanları (1923-1938)” konulu bildirisini ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Prof.Dr. BİGE SÜKAN ise “Atatürk, Medeniyet ve Dünya Barışı (Geçmişten Günümüze Fransız Bakış Açısıyla)” başlıklı bildirisini sunmuştur. Akademisyenlerin ve öğrencilerin beğenisi kazanan bu kapsamlı bildirilerde, Büyükelçi Dr. Bilal N.Şimşir, Atatürk döneminde imzalanan “dostluk ve işbirliği antlaşmaları”nın dünya diplomasi tarihindeki müstesna yeri ve önemine dikkat çekerken, Prof.Dr.Bige Sükan ise Fransız tarihinden ve güncel gelişmelerinden örnekler vererek Atatürk döneminden günümüze medeniyet algısı ve dünya barış kavramına dair özgün değerlendirmelerde bulunmuştur.