29 28

 

KAMMER’in Mart ayı etkinliği, 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 12.30-14.30 arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda, “21.Yüzyıl Başlangıcında Yeni Dünya Tasarımları Paneli” olarak düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan KAMMER Müdürü Prof. Dr. Neşe Özden, sözlerine, kuruluşunun üçüncü yılında bulunan KAMMER’in “medeniyet” ve “dünya barışı” vurgusunda, Türk ve dünya tarihini kucaklayan ve Atatürk’ün izinden giden bir bakış açısının önceliğine dikkat çekerek başladı. KAMMER’in bir sonraki organizasyonunun, Mayıs ayında kapsamlı bir sempozyum çerçevesinde Türk Tarih Kurumu’nda gerçekleştirileceğini müjdeledi. Prof.Dr.Özden, günümüzde uluslararası sistemin büyük değişimler yaşadığından bahisle –devletlerarasında savaşların sona erdirilmesinin ve barışın temin edilmesinin bile olağanüstü çabalar gerektirdiği bir küresel ortamda— olağandışı koşulların ve yeni karma savaşım şekillerinin görüldüğü Ortadoğu gibi muhtelif coğrafyalardaki karmaşık/enigmatik savaş-barış panoramasında insani boyutun ihmal edilmemesinin ve bu anlamda demografik hareketliliğin ve küresel gerilimlerin sebep ve sonuçlarının çoklu boyutlarıyla tartışılmasının artan önemine değindi. Panel yöneticisi ve KAMMER Yönetim Kurulu üyesi olan A.Ü.Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.İbrahim Tekdemir de, disiplinlerarası bir yaklaşımla konuları ele alan KAMMER’in etkinliklerindeki çok yönlü içeriğe ve güncel konular da dahil olmak üzere birçok inceleme sahasında, farklı disiplinlerden öğrenci ve biliminsanlarını biraraya getiren sinerjiye ve akademik işbirliğine dikkat çekti. Panelistlerden, Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler emekli öğretim üyesi Prof.Dr.Türkkaya Ataöv Çağımızda Melez Savaşlar (Hybrid Warfare)” konusunda oldukça içerikli sunumuyla ve dünyanın birçok yerinden örnekler vermek suretiyle, devam eden melez (hibrit) savaşların göstergelerine, sebep ve sonuçlarına “hayat tarzı, güvenlik, terör, sıradışı savaş ve barış yöntemleri/uygulamaları” açılarından değindi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Murat Yüceşahin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Demografik Dönüşüm, Sosyal Değişim ve Kitlesel Huzursuzluklar” başlıklı konferansını, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da (MENA) ekonomik-insani kalkınma ve sosyal değişim eğilimlerini “kümeleri temsilen seçilmiş ülkeler üzerinden ve istatistiki veriler çerçevesinde” ve geleceğe dair somut öneriler sunan bir yaklaşımla aktardı. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Mehmet Akif Okur ise Yeni bir Yeryüzü Yangınına Doğru mu? Yükselen Küresel Gerilim ve Ortadoğu” başlıklı konferansında, genişleyen ve hızlanan küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası aktörlerin yangın yerine dönen coğrafyalardaki etki ve değişim müdahalelerinin çeşitlendiğine dikkat çekerek ve bu konuda özgün yorumlarda bulunarak, değişen dünya düzeni, küresel terör ve küresel siyaset hakkında yeni bakış açıları sundu. Her üç panelist de ilgi çeken konuları ve kapsamlı sunumlarıyla, öğrenci ve akademisyenlerin büyük beğenisini kazandı.