OZKAN BEYE=BULTEN ICIN=xkammer'in apam'ı ziyareti 26 ocak 2016 100

A.Ü. Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KAMMER) Müdürü Prof.Dr. Neşe Özden, 2016 yılında, Ankara Üniversitesi’ndeki Merkezlere ağırlık vermek suretiyle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini artırmaya özen gösteren resmi ziyaretlere devam edeceklerini belirtmektedir. Bu kapsamda KAMMER’in 2016 yılındaki ilk ziyareti, Şevket Aziz Kansu binasında aynı katı paylaştığı A.Ü.Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM)’ne ve APAM Müdürü Prof.Dr.Ali Merthan Dündar’a 26 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşmiştir. İki Merkez –KAMMER ve APAM— 2016 yılı içerisinde ortak etkinlik düzenleme hususunda ilkesel olarak uzlaşmışlardır. Bu amaçla; a.ÜLKEDEN ÜLKEYE ARMAĞAN(Asya-Pasifik Toplumlarında Birbirine Adanmış Hayatlar ve Kültürel Yapıtlar);  b.BİLİNMEYENLERİYLE İNSAN TOPLULUKLARI (Asya-Pasifik Dünyasında Arkeolojik Bulgular, Tarihsel Semboller, Sıradışı Geleneksel Kültürler) c.ASYA-PASİFİK SANATSAL PROJEKSİYONLARINA GÖRE EVRENSEL BARIŞ TEMASI gibi muhtelif konular çerçevesinde etkinlikler yapmak hususunda fikir alışverişinde bulunmuşlardır.